www.stabilo.nl

Trainingen en meer

Trainingen en meer


Gebaseerd op het programma Letters Ontdekken, biedt STABILO Education trainingen aan voor leerkrachten, groepsleid(st)ers en overige professionals in het onderwijs. De door het Schreibmotorik Institut geautoriseerde trainer Henk Schweitzer gaat in op het Schrijfmotorisch Concept en gaat dieper in op de ontwikkeling van fijne motoriek bij jonge kinderen.

 

Motorische basisvaardigheden zijn allesbepalend


Lezen en schrijven hebben een magische aantrekkingskracht op kinderen. Al in de kleutergroep zetten ze spelenderwijs hun eerste stapjes in de wereld van cijfers en letters. Maar niet alle kinderen leren even snel: het verschil in ontwikkeling tussen kinderen van dezelfde leeftijd kan daarom al in het eerste schooljaar tot wel drie jaar bedragen. Toch zouden alle kinderen de kans moeten krijgen om snel en leesbaar te leren schrijven: een belangrijke basis voor latere schoolprestaties.

 

Houd het schrijven leuk


Om ervoor te zorgen dat het leren schrijven leuk is en de schrijfhand niet te snel vermoeid of verkrampt raakt, is het aan te raden om de motorische basisvaardigheden al in de kleutergroepen te trainen. Vroeg beginnen met leren staat steeds meer in het middelpunt van de pedagogische discussie. Daarom zijn de eisen die de maatschappij stelt aan groepsleid(st)ers en leerkrachten aanzienlijk toegenomen. De kinderen moeten optimaal worden voorbereid op het leren schrijven.

STABILO Education


Al jarenlang ontwikkelt STABILO ergonomische schrijfmaterialen om het schrijven zo leuk en makkelijk mogelijk te maken. De juiste pen garandeert echter niet automatisch het beste handschrift! Daarom richt STABILO Education zich vooral op het leren schrijven. Daarom bieden wij u een nieuw, wetenschappelijk bewezen concept aan voor het stimuleren van de schrijfmotoriek, ontwikkeld door Dr. Marquardt en het Schreibmotorik Institut©. U krijgt onderbouwde achtergrondinformatie over onder andere de betekenis van motoriek, actuele wetenschappelijke informatie en de vertaling daarvan richting de kleutergroepen. Deze kennis hebben wij verwerkt in de materialen waarmee op school en/of thuis kan worden geoefend met schrijfmotoriek. Daarnaast bieden wij hele praktische trainingen en workshops met een variatie aan oefening om spelenderwijs met de kinderen te gaan oefenen met schrijfmotoriek.

 

Leren schrijven is leren bewegen


De door het Schreibmotorik Institut geautoriseerde trainer laat u een nieuw concept zien, waarmee de motorische vaardigheden van kinderen eenvoudig, spelenderwijs en gegarandeerd succesvol gestimuleerd worden. De praktijkoefeningen tijdens de training zullen uw eigen voorbereidingen rondom het thema leren schrijven moeiteloos op een waardevolle manier aanvullen. Het is al meer dan eens bewezen dat deze motorisch georiënteerde oefeningen leiden tot een aanzienlijke verbetering van de schrijfmotoriek.

 

STABILO SchrijfCoach


Deze computerondersteunde analysesoftware test het  bewegingsverloop van uw hand en analyseert daarmee de basis van uw handschrift, om zo uw schrijftype te bepalen. Later kunt u dit instrument ook in de kleutergroepen of op school inzetten. Zo kan ieder kind gestimuleerd worden in overeenstemming met zijn/haar eigen motorische vaardigheden.

 

Vragen over het programma?

education.nl@stabilo.com (henk)

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.